Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Markusy  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Markusy

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Markusy.

Mapa Geoportal Markusy
Mapa z granicą gminy Markusy

Dane urzędu

Urząd Gminy MarkusyMarkusy 82Markusy, 82-325

Tel: 55 2394351

Fax: 55 2394352

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugmarkusy/SkrytkaESP

E-mail: markusy@data.pl

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Markusy: 2804042

Witryna: bip.warmia.mazury.pl/markusy_gmina_wiejska/

Władze lokalne: Wójt Dorota Wasiksekretarz@markusy.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Markus

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Markusy to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Markusy na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Markus, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Markus, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Markus

Gmina Markusy w liczbach

Powierzchnia gminy Markusy*

110 km2

1277 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Markusy*

4 021 mieszkańców

2109 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Markusy*

37 mieszkańców na km2

1956 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Markusy

Geoportal Markusy prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Markusy, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Markusy.

Dostęp do danych Geoportalu Markusy

Jak powstał Geoportal gminy Markusy?

Geoportal Markusy powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Markusy, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Markusy.

Geoportal Markusy umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Markusy oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Markusy, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Markusy

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Markusy?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Markusy ( EGIB gminy Markusy);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Markusy);
 • Rejestr MPZP gminy Markusy (MPZP gminy Markusy);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Markusy;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Markusy;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Markus.
Informacje na Geoportalu Markusy

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Markusy?

Korzyści z Geoportalu Markusy

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Markusy?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Markusy.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Markusy łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Markusach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Markus zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Markusy, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Markusy oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Markusy. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Markus możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Markus. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Markusy. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Markusy.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Markusach.

  Geoportal gminy Markusy posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Markusy. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Markusach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Markusy przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Markusach.

  W Geoportalu Markusy przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Markusy. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Markusach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Markusy zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Markusy, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Markusy oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Markusy.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Markusy. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Markusy są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Markusy podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Markusy.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Markusach. W Geoportalu gminy Markusy udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Markusach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Markusy.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Markusy. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Markusy.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Markusy, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Markusy. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Markusy.

 • Zabytki w gminie Markusy

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Markusy. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Markusy oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Markusy.

 • Informacje o wyborach w gminie Markusy

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Markusy. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Markusy i wiele istotnych informacji.

Geoportal Markusy dla mieszkańców

Geoportal Markusy jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Markusy. Na mapie Markus sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Markusy mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Markusy. Korzystając z map Geoportalu gminy Markusy w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Markusy są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Markusy dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Markusy dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu